Bani of how many ‘Bhatt’ is present in Sri Guru Granth Sahib Ji?

There are total Eleven Bhatt. Te

 1. Bhatt Bal ji
 2. Bhatt Bhal ji
 3. Bhatt Bhikha ji
 4. Bhatt Gayand ji
 5. Bhatt Harbans ji
 6. Bhatt Jalap ji
 7. Bhatt Kirat ji
 8. Bhatt Kulh Sahar ji
 9. Bhatt Mathra ji
 10. Bhatt Nal ji
 11. Bhat Sal ji

Leave a Reply